Care about your development

Quality Psychology

Quality Psychology is in 2017 opgericht met als doel om onder andere deskundigheidsbevordering te verzorgen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Onder ‘Psychology’ is hier meer informatie over te vinden. Hiernaast is vanaf 2020 Quality Spirituality opgericht, waarbinnen diverse spirituele diensten worden aangeboden. Meer informatie hierover is te vinden onder ‘Spirituality’.

Kwaliteit van zorg en diensten

Bij Quality Psychology staat de kwaliteit van zorg en diensten voor cliënten en klanten op de eerste plaats. Ik ben gericht op persoonlijke- en bedrijfsmatige groei en ontwikkeling. Hierbij staan de behoeften en wensen van mijn patiënten en klanten centraal.

Quality Psychology is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg en het bieden van continuïteit en flexibiliteit.

Middels bijscholing en supervisie aan teams binnen de GGZ, wordt de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd.

Diagnostiek en behandeling

Vanaf januari 2023 zal ik diagnostiek en behandeling aanbieden voor de specialistische GGZ. Meer informatie hierover is te vinden onder ‘Psychology’.