Wat kan ik voor jou betekenen?

Psychotherapie

Vanaf januari 2023 zal er diagnostiek en psychotherapie aangeboden aan volwassenen. Ik geef wetenschappelijk onderbouwde behandelingen, zoals onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

U kunt bij mij terecht voor de volgende klachten:

  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Complexe traumaklachten (o.a. vroegkinderlijk trauma)
  • Aanhoudende angststoornissen
  • Stemmingsstoornissen (o.a. persisterende depressie)

Schematherapie:

Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren. Je kunt schematherapie in verschillende vormen krijgen: individueel, in een groep of een combinatie van beide.

Bron: schematherapie vereniging

Voor meer informatie over schematherapie verwijs ik u naar de website van de schematherapie vereniging; https://www.schematherapie.nl/schematherapie

Interculturele psychiatrie

Quality Psychology zorgt voor intake en behandeling op maat met een evidence based basis. Dat betekent dat onder andere de invloed van cultuur, religie, slavernij- en koloniaal verleden worden meegenomen tijdens de intake- en diagnostiekfase en tijdens de behandeling.

Op de illustratie, ben ik als therapeut te zien ūüėÄ Deze is gemaakt door Jente van Kenschetser. https://www.kenschetser.com/

Mindfulness, ACT, meditatie en ademhalingsoefeningen

Quality Psychology richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven bij pati√ęnten en de kwaliteit van zorg binnen GGZ instellingen. Mindfulness, ¬†Acceptance & Commitment Therapy (ACT), meditatie en ademhalingsoefeningen kunnen hier ook een rol in spelen en worden op maat ge√Įntegreerd in de behandelingen en bijscholing.

Vanaf 2020 bied ik onder andere spirituele consulten aan. Meer informatie hierover is te vinden onder ‘Spirituality’.

 

Deskundigheidsbevordering

Quality psychology biedt zowel individuele- als groepssupervisie aan. Hiernaast worden protocollen en trainingen op maat ontwikkeld en gegeven aan teams binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Algemene voorwaarden

Vergoedingen

Reguliere behandelingen met indicatie specialistische GGZ worden bij Quality Psychology vergoed via de basisverzekering, met uitzondering van ‚Äúaanpassingsstoornissen‚ÄĚ of ‚Äúandere aandoeningen die reden voor zorg kunnen zijn‚ÄĚ. Quality Psychology heeft hiervoor een overeenkomsten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars, zie overzicht. Er gelden maximum tarieven die zijn vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit) en vallen onder het Zorg Prestatie Model. Ook Quality Psychology hanteert deze tarieven. Mede afhankelijk van uw diagnose en de behandelduur (aantal minuten besteed aan uw behandeling) mag volgens deze systematiek een bedrag gedeclareerd worden.

Bij zorgverzekeringen met wie de praktijk een zorgcontract mee heeft, zal uw nota rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverzekeraar. Heeft uw zorgverzekeraar echter geen contract afgesloten met de praktijk, wordt de nota niet volledig vergoed bij naturapolis. U zult dan naast de eigen risico ook een deel van de behandeling zelf moeten betalen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Indien u een restitutiepolis heeft, moet u de nota zelf betalen aan Quality Psychology. Vervolgens declareert u deze bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is meestal 100% Weet u niet zeker of verzekerd bent voor de behandelingen bij de praktijk en wat de vergoedingen zijn? Informeer dit bij uw eigen zorgverzekeraar. U moet mijn praktijk AGB code doorgeven (94-067087). Aan deze pagina ziet u de lijst van verzekeraars met wie de praktijk reeds een contract heeft afgesloten.

Eigen Risico:

De zorgverzekeraars heffen een verplichte eigen risico. Voor 2022 is dit ‚ā¨385, -. Dit bedrag geldt voor alle behandelingen (dus niet alleen voor de behandeling bij de Quality Psychology. Wellicht hebt u ook nog een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Mocht uw verzekeringsmaatschappij niet genoemd zijn, informeer dan bij uw verzekeraar.

Verwijzing:

Om in behandeling genomen te worden dient u een verwijzing te hebben van uw huisarts, bedrijfsarts of van een medisch specialist. Hierop moet naast algemene informatie (naam, adres, woonplaats etc.) ook de indicatie Specialistisch GGZ vermeldt staan en de AGB code van de verwijzer. Het is ook verplicht om u bij ons te legitimeren. Dus neem uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee naar het eerste gesprek.

Zelf betalen

Als u geen gebruik wilt maken van uw verzekering is er de mogelijkheid de kosten zelf te betalen. Ook dan is  de praktijk verplicht de wettelijk gestelde maximum Nza tarieven te hanteren. Als u dit wilt, kunt u dit afspreken.

No show ‚Äď Niet Verschijnen:

Indien u een afspraak niet kunt na komen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen(via de mail of telefonisch). Zo niet, geldt er een ‘no-show tarief’ van ‚ā¨50,- per keer. Dit bedrag wordt niet vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Klachten regeling:

De praktijk is vanaf januari 2023 aangesloten bij de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

https://lvvp.info

 

Contracten zorgverzekeraars

Momenteel zit Quality Psychology in het proces van het aangaan van zorgovereenkomsten met diverse zorgverzekeraars. Zodra er contracten zijn afgesloten worden de namen van de zorgverzekeraars hier gepubliceerd. Houdt u hiervoor de website in de gaten. (oktober 2022)

Quality Psychology heeft een zorgovereenkomst met de volgende zorgverzekeraars:

          

           

Aanmelden door Zilveren Kruis zorgbemiddeling ‚Äď HSK GROEP¬† ¬†¬†

 

Kwaliteitsstatuut

Quality Psychology beschikt over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut. Zie onderstaande link voor inzage.

Goedgekeurde kwaliteitsstatuut Rishma Khubsing Quality Psychology